Schizofrenia, kryzys psychotyczny Blog

hospitalizacja 0

Hospitalizacja osób psychicznie chorych

Zgodnie z Konstytucją RP, gwarantującą każdemu obywatelowi nietykalność i wolność osobistą każda interwencja medyczna i hospitalizacja wymaga pisemnej zgody zainteresowanego pacjenta. W przypadku osób psychicznie chorych istnieje ryzyko, że pacjent nie jest w stanie...

Neurons abstract background 0

Gen schizofrenii

Od wielu  lat naukowcy podejrzewają wpływ czynnika genetycznego na zachorowanie na schizofrenię, nie udaje im się jednak jednoznacznie określić genu odpowiedzialnego za chorobę, ani zrozumieć jakie inne czynniki wpływają na uaktywnienie choroby. Badania wykazują,...

omamy 0

6 typów schizofrenii

Klasyfikacja ICD-10 w grupie F20 rozróżnia poszczególne typy schizofrenii: F20.0 Schizofrenia paranoidalna (ang. Paranoid schizophrenia) w której dominują omamy i urojenia. Omamy słuchowe i zaburzenia postrzegania. Objawy katatoniczne albo nie występują w ogóle, albo...

omamy 0

Halucynacje w rozwoju schizofrenii

Halucynacje nie są jednoznacznym wyznacznikiem zaburzeń psychotycznych. Mogą występować w różnych sytuacjach i stanach chorobowych, z drugiej strony wielu chorych na schizofrenię halucynacji nie ma w ogóle. Jak podkreśla Diana Perkins z Uniwersytety z...