Schizofrenia, kryzys psychotyczny Blog

0

Rodzaje urojeń

Urojenia – dawniej zwane paranoją (z grec. para i noos – „poza umysłem”) – wedle encyklopedii PWN – to „objaw zaburzeń psychicznych, błędne przekonanie chorego wypowiadane z poczuciem zupełnej oczywistości i podtrzymywane przezeń mimo nieodpartych...

0

Z głosami w głowie

Omamy słuchowe – halucynacje – są jednym z głównych kryteriów w diagnostyce schizofrenii. Doświadcza ich ponad 3/4 chorych na schizofrenię, uważając te wewnętrzne głosy za głos pochodzący z zewnątrz, kogoś obcego – który mówi...

0

Stosunek do psychiatrii miarą rozwoju cywilizacyjnego

Bardzo ciekawa rozmowa Kamili Gębskiej z portalu Termedia.pl z profesorem Januszem Heitzmanem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ocenie profesora wieloletnie zaniedbania w reformie polskiej psychiatrii oddalają nas coraz bardziej od standardów europejskich. Nasza psychiatria...

0

Wczesne objawy schizofrenii

Schizofrenię najczęściej rozpoznaje się zaraz po 20 roku życia, zwykle po pierwszym epizodzie psychotycznym. Jednak kilka miesięcy czy nawet lat wcześniej pojawiają się pierwsze objawy schizofrenii, będące jej zwiastunami. Według badań nawet 80-90% chorych...

0

Hospitalizacja osób psychicznie chorych

Zgodnie z Konstytucją RP, gwarantującą każdemu obywatelowi nietykalność i wolność osobistą każda interwencja medyczna i hospitalizacja wymaga pisemnej zgody zainteresowanego pacjenta. W przypadku osób psychicznie chorych istnieje ryzyko, że pacjent nie jest w stanie...

0

Gen schizofrenii

Od wielu  lat naukowcy podejrzewają wpływ czynnika genetycznego na zachorowanie na schizofrenię, nie udaje im się jednak jednoznacznie określić genu odpowiedzialnego za chorobę, ani zrozumieć jakie inne czynniki wpływają na uaktywnienie choroby. Badania wykazują,...